• Museot

    Vuoden nuori taiteilija 2018

    Kun tittelin saaja julkistettiin, monen kulmakarvat taidetta seuraavissakin piireissä kohosivat: kuka ihmeen J.A. Juvani. Täytyy myöntää, että en itsekään ollut kovin hyvin perillä hänen teoksistaan. Jonkinlainen käsitys toki aihepiireistä, mutta verrattuna likimain kymmenen viime vuoden muihin valintoihin tuntemus oli hyvin ohut. Olin nähnyt teoksia vain parissa ryhmänäyttelyssä (mm. Kuvan Keväässä 2015)  ja niistäkin oli jo jokunen vuosi. Tampereen taidemuseon eli Tampereen kaupungin myöntämästä palkinnosta olivat päättämässä näyttelypäällikkö Tapani Pennanen, museonjohtaja Leevi Haapala, FM Laura Köönikkä, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi (Suomen taiteilijaseura ry), kuvataiteilija Janne Laine (Tampereen taiteilijaseura ry) ja Joni Lehtimäki (Tampereen taideyhdistys ry) sekä taidemuseon johtaja Taina Myllyharju. Juvanin (s. 1988) teemat ovat liittyneet sukupuolisuuteen identiteettien ja luokittelujen kautta, kehollisuuteen ja…